0
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์  
Back
เวียดนามเหนือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บินหรู เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ 
SKU
รหัสสินค้า
WW_VN001
Stock
จำนวนสินค้า
SOLD
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
Day
11-14 ต.ค. 19
17-20 ต.ค. 19
7-10 พ.ย. 19
Price ฿13,999.00
รายละเอียดสินค้า
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
วันที่ 2  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
วันที่ 3  จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันที่ 5  สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส - 83 ทาวเวอร์ – สวนสนุก E-WORLD – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินแทกู


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731