0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 
Back

เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมวิวตึกไทเป 101 ชั้น 89 

SKU
รหัสสินค้า
WW_TW001
Stock
จำนวนสินค้า
SOLD
Shipping
ค่าจัดส่ง
FREE
Day
27-31 ธ.ค. 19
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 20
Price ฿27,878.00
รายละเอียดสินค้า
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้
วันที่ 3  ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/ 2 ท่าน) - ร้านเครื่องสำอาง - ซีเหมินติง
วันที่ 5  วัดหลงซาน - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


บริษัท วี แวนเดอร์ลัสท์ จำกัด

(We Wanderlust Co.,Ltd.)

380/89 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :0105562093731